Стъклени фасади

Стъклените фасади в днешно време са символът на нашата съвременна епоха. Те пазват идеално както в модерни квартали със съвременни постройки, така и в исторически центрове, които съхравянат нашите архитектурни шедьоври, модерните дограми и стъклени фасади служат за скриването на конструктивните елемемнти, като превръщат сградата в огромно огледало.

 

Като споменем окачена фасада, първото, за което се сещаме е стъклото. Основният ни критерий за избор са слънцезащитните, нискоемисионни и закалени стъкла. Поради огромното разнообразие става все по-трудно да се ориентираме кой е подходящият за нас избор. Например не е препоръчително използването на тонирани стъкла с коефициент на пропускане по-малък от 50%  за фасади, поради факта, че в горещите дни панелите се нагряват до 80-90 градуса, което води до разрушаване на панела. При подобни случаи се изоползват ламинирани и закалени армирани стъкла. 

 

През последните години стават все по-популярни тонирините стъкла. Научно доказано е, че осветлението, което се различава от нормалния стъклен спектър влияе негативно върху хората, като влошава зрението, дезориентира и др. По тази причина, когато избирате стъкло внимавайте да отговаря освен на естетечиски, но и на технически, оптикоенергетически и психологически изисквания.

 

В последно време се разпространяват все повече т.нар. „интелигентни“ или „вентилирани“ стъклени фасади. Характерно за тях е, че прие едно разстояние от обикновено 60 см от фасадата на сградата е изградена втора фасада. Този получен въздушет коридор посигурява ефективно разпределяне на топлината и естествената вентилация. Популярно е и т. нар. нискоемисийно стъкло или КА стъкло. То се третира с помощта на сребърна промазка, като само с него биват покривани различни коефициенти на топло- и шумоизолация, давайки като цяло близо 30% по-качествена изолация.

 

Въпреки че преди години всичко масово остъклява с помощта на обикновени стъклопакети, сега вече е много повишено търсенето на нискоемисийни стъклопакети, които притежават далеч по-добра топлоизолация.

 

Как да постигнете по-добре качества на стъклопакета?

 

-          Нанасят се нискоизлъчващи прозрачни покрития върху самото стъкло. Те имат сила отражателна способност в инфрачервения спектър. Отразяват обратно в помещението инфрачервените лъчи, които се излъчват от отоплителните уреди и заедно с това блокирайки така загубите на топлина поради лъчево пренясане. Това покритие бива формилано върху вътрешна повърхност на стъклото чрез изпаряването на метали. Съществуват и такива стъклопакети, при които външното стъкло е топлоотражително, а самото разстояние между отделните стъкла е около 20 и 22 мм. При тях се получава над 50% намаляване на преминаването на топлината в сравнение със стандартния стъклопакет. Заедно с това вътрешното стъкло си остава топло, което премахва възможността от появата на конденз.

 

-          Запалването на стъклопакета с интертни газове като криптон, аргон и др. Ако са самостоятелно ефектът е малък – наблюдава се намаляване на топропреминаването чрез топлопроводност и конвекция. Ако се приложи обаче с останалите мерки води до цялостно подобряване на комплексния резултат.

 

-          Трислоен пакет – освен споменатите по-горе методи, този води до намаляване на коефициента на топлопреминаване под 0,8 за частите на прозореца, което го доближава до по-плътната стенна конструцкия. Това е скъпо, но ефективно решение.

 
 

Напиши коментар 

 
Адрес: гр. София, ж.к.Младост 1А, пред бл.502 // Еmail: info@master-plastik.com // Телефон: 0879 660 910

Работно време: Понеделник до Петък от 09:00-19:00, Събота от 09:00-15:00
2016 Master Plastik. Всички права запазени

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

 

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като „Това е съдържание, това е съдържание“. Много системи за публикуване и редактори на Уеб страници използват Lorem Ipsum като примерен текстов модел „по подразбиране“, поради което при търсене на фразата „lorem ipsum“ в Интернет ще бъдат открити много сайтове в процес на разработка. Някой от тези сайтове биват променяни с времето, а други по случайност или нарочно(за забавление и пр.) биват оставяни в този си незавършен вид

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

 

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите и се чете по-лесно, за разлика от нормален текст на английски език като „Това е съдържание, това е съдържание“. Много системи за публикуване и редактори на Уеб страници използват Lorem Ipsum като примерен текстов модел „по подразбиране“, поради което при търсене на фразата „lorem ipsum“ в Интернет ще бъдат открити много сайтове в процес на разработка. Някой от тези сайтове биват променяни с времето, а други по случайност или нарочно(за забавление и пр.) биват оставяни в този си незавършен вид